Hälsa


1. Hälsorisker för konsumenter

Svenska Livsmedelsverket började för några år sedan uppmärksamma problemet med antibiotikaförekomster i jätteräkor som importeras till Sverige och övriga EU. År 2001 stoppade t.ex. verket ett parti tigerräkor från Vietnam eftersom de innehöll det förbjudna antibiotikapreparatet kloramfenikol, och under 2002 upptäckte man ytterligare två partier med samma preparat från Kina respektive Vietnam. Tidigare hade man inom EU hittat preparatet i stickprovskontroller av jätteräkor från Kina, Vietnam och Indonesien. Anledningen till att kloramfenikol är förbjudet i EU, USA och Japan är att det har visat sig ha allvarliga negativa hälsoeffekter för människor – t.ex. finns en koppling mellan preparatet och den sällsynta men ofta dödliga sjukdomen aplastisk anemi. Andra förbjudna antibiotikapreparat som används vid räkodling är nitrofuraner, en grupp bestående av flera olika potentiellt cancerframkallande ämnen.

 

2. Ökad risk för sjukdomar hos lokalbefolkningen

Om antibiotikainnehållande räkor är ett hot mot konsumenter i Nord, så är situationen ännu värre i producentländerna i Syd. För det första finns risken att de räkor som inte lever upp till kraven i Nord istället går till försäljning på den inhemska marknaden, där livsmedelskontrollen i många fall är obefintlig. För det andra utsätts de räkodlingsarbetare som hanterar preparaten för en ständig exponering av dessa och tar på så vis stora hälsorisker (det gäller även människor som bor i närheten av räkodlingar). Andra kemikalier som används vid odling av räkor, och som arbetare och lokalbefolkning utsätts för, är bekämpningmedel och desinfektionsmedel såsom klor och formaldehyd. När räkodlingar etablerat sig i nya områden har rapporter kommit om ökade förekomster av hudsjukdomar och diarré hos lokalbefolkningen, förmodligen beroende på föroreningar från dammarna.

 

Anti Scampi – Naturskyddsföreningen from Naturskyddsföreningen on Vimeo.