Certifierade jätteräkor orsakar miljöskada i andra länder


Det är ingen skillnad mellan certifierade och icke certifierade jätteräkor, odlingarna skapar samma miljöproblem.

Arbetsgruppen om jätteräkor inom Stockholms Naturskyddsförening har låtit göra en studie över ASC certifiering (Aquaculture Stewardship Council) av jätteräkor i ett producentland. Studien visar att odlingarna inte lever upp ens till ASC:s egna kriterier och att odlingarna orsakar samma miljöproblem som tidigare.

Certifieringen blir ett sätt att legitimera en mycket miljöförstörande verksamhet som också innefattar brott mot mänskliga rättigheter för lokalbefolkningen. Att med dagens klimatkris förstöra mangrove för räkodlingar är allt annat än ansvarsfullt. Det är att förstöra ett viktigt skydd för kusterna mot cykloner och tsunamisen och en av de mest effektiva kolsänkor vi har. Mangroven bör i stället återplanteras.

Med tanke på den förstörelse som räkodlingarna orsakar så kan det inte vara ansvarsfullt att odla jätteräkor i tropikerna. Ät inga jätteräkor!

Läs studien här: SummaryReport27August2019.AT-GH.