Antiscampi hyllades med Silverfalken 2015


Silverfalken är Naturskyddsföreningens utmärkelse till personer eller grupper som förtjänar att uppmärksammas för sina insatser i föreningen. Silverfalken delas ut av riksstyrelsen vid riksstämmor och rikskonferenser. På rikskonferensen i Åre 2015 tilldelades Antiscampi-gruppens Tonie Wickman och Gudrun Hubendick Silverfalken.

Gruppmöte i Antiscampi

Gruppmöte i Antiscampi

Naturskyddsföreningens motivering

”Odlingen av jätteräkor innebär grov miljö- och naturförstöring och grova människorättsbrott. Den här Silverfalken går till en grupp som under ca 15 års tid bedrivit ett ihärdigt och mycket engagerat arbete för att få människor att sluta köpa och äta jätteräkor och varit en viktig orsak till att många butikskedjor sluta sälja räkorna. Gudrun Hubendick och Tonie Wickman från Antiscampikampanjen!”

Hur känns det att ha fått Silverfalken?

Vi är väldigt glada över detta – det känns som ett stort stöd från styrelsen! Frågan stod högt på agendan för några år sedan när föreningen hade ett särskilt fokus på jätteräkorna. Många svenska konsumenter blev medvetna om problemen med jätteräkorna och bojkottade dem och många butiker och restauranger tog också bort dem. Nu när kansliet inte har resurser att jobba med frågan känns utmärkelsen som en slags legitimering av det jobb vi gör.

För det känns motigt nu med tanke på att ASC märkningen nu kommer och butiker och matskribenter börjar lansera de ASC-märkta som ett miljöbra alternativ. Tyvärr är det ju inte sant. Fortfarande innebär det alltid en stor förlust (miljömässigt, ekonomiskt och socialt) med odling av jätteräkor i tropisk miljö. Fortfarande finns exempel på märkta odlingar i nyligen avverkad mangrove – fortfarande används antibiotika i kläckerierna, inget säger att sociala aspekter är bättre och delar av dokumentationen kring odlingarna är hemligstämplade.

Vad har ditt arbete i föreningen betytt för dig?

Antiscampi

Vi har fått mycket stor uppskattning från de miljö- och människorättsorganisationer som vi har kontakt med i SYD – i odlingsländerna. Kontakterna med människor som i sina liv berörs av jätteräksodling ger oss mycket kraft att fortsätta och inte ge upp.

En annan viktig del är upplevelsen av att vi faktiskt kunnat göra skillnad – det går att påverka företag med begränsade insatser. Och påverkan blir förstås ännu större och bredare när insatserna skalats upp på nationell nivå. Idag när vi går ut på stan och delar ut infoblad och pratar med folk möter vi många människor som visar uppskattning och stort intresse. Den kampanj som föreningens aktiva deltog i, liksom föreningens antiscampi-facebook-sida, filmer, rapporter och det mediaintresse som följde på det, har gett god grogrund för en medvetenhet vilken bör leda till minskad konsumtion i Sverige.

Men det bygger ju på att frågan inte svalnar, och att röster som talar för de ASC-märkta blir bemötta med kraft. Även om vi i gruppen känner att vi kan påverka så krävs nu åter en tydlig markering från Naturskyddsföreningen att ASC-märkta räkor inte är bättre än andra jätteräkor. Att alla tropiskt odlade jätteräkor skall undvikas märkta eller inte. Vi skulle önska en extra satsning som tydliggör föreningens syn.

En annan del är att vi alltid haft en mycket givande och trevlig kommunikation i gruppen och kretsen. Det har varit en positiv och engagerad stämning. Och det ger också energi, glädje och mening att arbeta i en sådan grupp!